Prawo administracyjne odnosi się do stosunków prawnych powstających pomiędzy podmiotami, a organami administracji publicznej czy samorządami terytorialnymi. Wykonywane czynności oraz zasady działalności organów administracji publicznej regulowane są przez prawo administracyjne. Prawnicy należący do działu prawa administracyjnego specjalizują się w sprawach prawa budowlanego, obsłudze pod kątem prawnym organów administracji publicznej, jak również w reprezentowaniu klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Z czego składa się prawo administracyjne

Ogólnopojęte prawo składa się z wielu odmiennych gałęzi. Jedną z najbardziej obszernych jest niewątpliwie prawo administracyjne. Reguluje ono stosunki prawne władzy publicznej państwowej oraz samorządowej. Złożoność zagadnień związana z prawem administracyjnym potrafi przysporzyć wielu kłopotów. Warto zatem zastanowić się nad pomocą, której może udzielić adwokat pracujący w wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. Coraz częstszą tendencją rynkową jest specjalizacja kancelarii prawnych. Skupienie się na określonych rodzajach działalności pozwala na zdobycie klientów poruszających się w określonych branżach. Adwokaci, radcy prawni czy notariusze zajmujący się węższym spektrum zagadnień są w stanie dogłębnie wyspecjalizować się w danym kierunku. Zapewnia to obsługę na najwyższym poziomie, co przekłada się na rosnące zadowolenie klientów. Prawo administracyjne składa się z 3 elementów:

  • Prawo ustrojowe – zajmuje się elementami administracji publicznej jako organizacji
  • Prawo materialne – zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy podmiotami prawa
  • Prawo procesowe – określa zasady oraz kolejność podczas realizacji prawa administracyjnego

Prawo materialne

Prawem materialnym nazywamy normy prawne, które regulują sprawy związane z materialnym aspektem poszczególnych działów prawa. Przepisy prawa materialnego wskazują bezpośrednio o:

  • prawach i obowiązkach
  • nakazach i zakazach
  • sankcjach

Prawo materialne to także przepisy określające sytuację, w jakich dochodzi do powstania, zmiany bądź wygaśnięcia założeń prawnych pomiędzy podmiotami prawa. Najlepszym przykładem prawa materialnego są przepisy zawarte w takich kodeksach jak: Kodeks Cywilny, Kodeks Karny, Ordynacja podatkowa, kodeks spółek handlowych. Za naruszenie przepisów wskazanych przez prawo materialne są np.: kradzieże, unikanie płacenia podatków, brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej samochodu czy niepowołanie zarządu w spółce kapitałowej. Każda kancelaria zatrudniająca specjalistów z zakresu prawa materialnego jest w stanie wyjaśnić wszelkie zawiłości i udzielić należytej pomocy z zakresu prawa administracyjnego. 

Prawo procesowe

Prawo procesowe można podzielić na dwie główne kategorie. Należą do nich:

  • Prawo procesowe cywilne
  • Prawo procesowe karne

Prawo procesowe cywilne jest to dział prawa określający postępowanie sądowe w przypadku spraw cywilnych oraz postępowanie w sprawach cywilnych przed pozostałymi organami. Założenia prawa procesowego cywilnego regulują podstawowe pojęcia procesowe, wyjaśnienia zasad postępowania cywilnego, zasady działania instytucji procesowych oraz treść przepisów. Prawo procesowe karne jest działem prawa regulującym rozpoznawanie przez sądy sprawy związane z przestępstwami określonymi w kodeksie karnym. Ponownie prawo procesowe ustala podstawowe pojęcia, zasady, przebieg oraz treści norm procesowych, stosowanie przepisów przez organy ścigania, sądów i organów wykonywania kar. Miastem, mogącym pochwalić się dużą ilością kancelarii obytych w sprawach prawa procesowego jest Konin. Prawo obfituje w wiele zawiłych aspektów, mogących wywołać poważne wątpliwości. W celu rozwiania wszelkich skomplikowanych aspektów warto zgłosić się o pomoc do odpowiedniej kancelarii prawnej.