W krajach europejskich stale rośnie tendencja do produkowania coraz większej ilości odpadów. Przyczynia się do nadmierna eksploatacja zasobów, konsumpcjonizm oraz brak powszechnego zainteresowania tematem ekologii. Obecnie doczekaliśmy się niechlubnej ilości 502 kilogramów śmieci, które przypadają na każdego mieszkańca Europy.

Aby uniknąć wzrostu tej wartości, coraz częściej wdraża się koncepcje i założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Koncepcje gospodarki cyrkulacyjnej

Głównym założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest zminimalizowanie produkcji odpadów. Jest to szereg działań, mających na celu przedłużyć wartość produkowanych surowców i zredukować ewentualne odpady. Potraktowane w ten sposób wyroby posiadają zamknięty cykl życia.

Model gospodarki cyrkulacyjnej zaczyna się na etapie projektowania. Polega on na uwzględnieniu wszystkich składowych cyklu życia wyrobu i jego późniejszy wpływ na środowisko naturalne. Już na początku istotnym jest czy wytwarzany produkt będzie nadawał się do recyklingu, jak długa będzie jego żywotność oraz niezawodność i nieszkodliwość ekologiczna. Ma to na celu wprowadzić do obiegu odnawialne i przyjazne środowisku zasoby. Końcowym etapemjest odzysk lub recykling, który polega na ponownym wykorzystaniu zużytych surowców.

Świadomość ekologiczna

Gospodarka w obiegu zamkniętym nie opiera się tylko i wyłącznie na działaniach związanych z produkcją i utylizacją odpadów. Elementem omawianej koncepcji jest przede wszystkim świadomość społeczna na temat dbania o środowisko. Ekologiczna edukacja zapewnia wiedzę o nadmiernym produkowaniu śmieci, zwiększa świadomość o znaczeniu człowieka w łańcuchu zależności oraz zwraca uwagę na racjonalne korzystanie z surowców. Przyczynia się to tym samym do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, o którym przeczytasz więcej na https://contalen-recycling.com/gospodarka-obiegu-zamknietego/.

Zalety gospodarki o obiegu zamkniętym

Wyżej wspomniany zrównoważony rozwój, jest kluczowym aspektem. Gospodarka obiegu zamkniętego przyczynia się bowiem do rozwoju gospodarczego z jednoczesną ochroną środowiska. Dzięki temu obserwuje się pozytywne zmiany:

  • Wzrost PKB
  • Spadek bezrobocia
  • Zmniejszenie kosztów produkcji
  • Mniejsza emisja CO2
  • Spadek produkcji odpadów
  • Osiągnięcie korzyści ekologicznych (czystsze i przyjazne ludziom środowisko)

Nie ulega więc wątpliwości, że wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym niesie za sobą ogrom pozytywnych skutków. Jest to droga do zrównoważonego rozwoju, na której skorzystają obecnie i później żyjące pokolenia.